درباره ما

شرکت مجتمع آزمایشگاهی و آموزشگاهی دانشبان پارسا آزمون در تاریخ 1400/03/26 تحت شماره 579314 و شناسه ملی شماره 14010097640 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

این شرکت براساس موضوع اساسنامه ، فعالیت خود را جهت ارائه کلیه خدمات آزمایشگاهی ، آموزش رشته های وابسته به صنعت ساختمان و بتن ، اجرای برنامه های  آموزشی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی صنعت ساختمان و بتن تحت پوشش سازمان ملی استاندارد ایران ، مشاوره در زمینه ی تجهیزات آزمایشگاهی واحدهای صنعتی و تجاری ، انجام طراحی ،   محاسبات ، نظارت فنی و مشاوره در کلیه پروژه های عمرانی اعم ازابنیه فلزی و بتنی ، امکان سنجی و مکان یابی برای هرگونه فعالیت در زمینه ی آزمایشگاهی ، مشاوره در خصوص ساخت تجهیزات مرتبط با تکنولوژی ساختمان ، مشاوره و تولید انواع مصالح ساختمانی نوین که مبانی دانشی دارد و اجرای انواع پروژه هایی که در رسته ی ساختمان های نوین قرار میگیرند تعریف نموده و  توسط افرادی که دارای تخصص و تجربه قابل توجه در امور مربوط به موضوع اساسنامه می باشند فعالیت می نماید .

در حال حاضر هدف اصلی این شرکت ارتقاء کیفیت سنگدانه ، سیمان و بتن آماده و ساخت و سازهای مقاوم و پایا از طریق آموزش به فعالین و متخصصین مربوطه می باشد تا کیفیتِ مطابق با استانداردهای تعریف شده قابل دست یابی باشد.