استاد : مهندس رحمتی 

تاریخ برگزاری : 1400.10.20 

مدت دوره : 8 ساعت

هزینه دوره : 4.360.000 ریال 

محتوای دوره : 

خصوصیات سطح و ظاهر،سطح رویی و بستر، مقاومت سرخوردگی ، شکل و ضخامت ، مواد افزودنی شیمیایی ، مکمل ها، رواداری شکل ، مقاومت مکانیکی ، روش آزمون فیزکی

سرفصل دوره:

1-مبانی طرح اختلاط بتن

2-تشریح اطلاعات لازم برای شروع طراحی

3-امکان سنجی طرح اختلاط با مصالح موجود

4-بررسی مشخصات مواد اولیه و تطبیق با الزامات

5-طراحی منحنی های مخلوط سنگدانه ها

6-انجام محاسبات بر مبنای مواد اولیه و نیاز پروژه

7-مبانی ساخت بتن آزمایشی و نمونه گیری

8-کاربرد افزودنی ها

9-انجام آزمایشات لازم روی بتن تازه و سخت شده