استاد : مهندس رحمتی 

تاریخ برگزاری : 1400.12.02 

مدت دوره : 4 ساعت

هزینه دوره : 4.000.000 ریال 

محتوای دوره : 
تشریح ویژگی های ماشین آلات تولید بتن،ماشین آلات حمل بتن ،پمپ های بتن و اثرآنها بر کیفیت

سر فصل دوره :

1-ماشین آلات تولید بتن:

-آشنایی با استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط و ضوابط آیین نامه ای

-انواع تکنولوژی های اختلاط بتن و کنترل فرآیندها در بچینگ ها

 - انواع و محاسن و معایب هر نوع و تشریح نکات فنی در کاهش استهلاک و تامین ایمنی

-کنترل ها و بازرسی

بررسی نکات فنی در جهت اطمینان از کیفیت بتن مطابق طرح اختلاط و کاهش خطای انسانی و دستگاهی

2-ماشین آلات حمل بتن:

-آشنایی با استانداردهای مربوطه

-انواع میکسر-تجهیزات جانبی اصلی و فرعی

-بررسی نکات خاص در بازرسی اجزای تراک میکسر و تاثیر هر یک بر کیفیت

-وظایف راننده در زمینه حفظ کیفیت و رعایت ایمنی

3- پمپ های بتن:

-روش تعیین پمپ مناسب برای هر کاربرد

تنظیمات خاص پمپ ها و اثر آن بر کیفیت بتن و پمپاژ بتن

بررسی تکنولوژیهای مختلف پمپ های موجود

تکات ایمنی خاص پمپ های ثابت و پمپ های دکل