استاد : مهندس رحمتی 

مدت دوره :4 ساعت  


جهت ثبت نام پیام به واتساپ 09122147748

محتوای دوره : 

                                    تیرچه خرپایی و سقف های تیرچه بلوک بر اساس استاندارد ملی 1-2909

سرفصل دوره:

1-تاریخچه استاندارد تیرچه در ایران و اروپا

2-تشریح اجزای تیرچه استاندارد

3-الزامات خرپای تیرچه بعنوان یک محصول

4-بررسی بتن پاشنه و نقش آن در دوام سازه

5-روش های کنترل تیرچه و آزمون های مربوطه

6-ویژگی های سقف تیرچه بلوک و نکات اجرایی

7-روش کنترل ابعادی میلگردها طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

8-بررسی بلوکهای پلی استایرن