استاد : مهندس رحمتی 

مدت دوره : 4 ساعت

مدت دوره :4 ساعت بصورت آفلاین

جهت ثبت نام پیام به واتساپ 09122147748 


محتوای دوره : 

                                    شناخت سنگدانه مناسب برای ساخت  بتن

سرفصل دوره:

1-تشریح الزامات استاندارد ملی 302 (سنگدانه مورد مصرف در بتن)

2-طبقه بندی سنگدانه ها از نظر منبع پیدایش

3-شناخت مشخصات فیزیکی سنگدانه ها

4-بررسی منحنی های دانه بندی

5-ویژگی های شیمیایی و دوام سنگدانه ها

6-تشریح الزامات فنی سنگدانه ها و اثر آن بر کیفیت بتن تازه و سخت شده

7-ویژگی های مهم سنگدانه در تولید بتن آماده پمپ پذیر و مقاوم و پایا

8-بررسی دلایل وقوع مشکلات مقاومتی و دوامی بتن که ناشی از خصوصیات سنگدانه می باشد

9-راهکارهایی برای انتخاب سنگدانه بهینه برای کاربرد در بتن سازه ای