استاد : مهندس رحمتی 

تاریخ برگزاری : 1400.11.10 

مدت دوره : 8 ساعت از ساعت 8.30


هزینه دوره : 4.360.000 ریال 

محتوای دوره : 

تشريح الزامات آزمايشات بتن تازه و سخت شده و بررسي ضوابط رد و پذيرش بتن آماده و بتن سازه (براساس استاندارد ملي 6044 و مبحث نهم مقررات ملي ساختمان و آيين نامه بتن ايران) 

سرفصل دوره:

1-      آشنایی با استانداردهای ملی نمونه برداری – آزمایشات بتن تازه و سخت شده.

2-      بررسی ضوابط رد و پذیرش بتن آماده .

بررسی ضوابط رد و پذیرش بتن سازه بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه بتن ایران (آبا)