استاد : مهندس رحمتی 

تاریخ برگزاری : 1400.12.22 

مدت دوره : 4 ساعت ، 14 الی 18

بعداز پرداخت حتما درسایت استاندارد هم ثبت نام بفرمایید


محتوای دوره : 

آشنایی با الزامات استاندارد 6044(بتن آماده)

سرفصل دوره:

آشنایی با ویرایش دوم( آخرین ویرایش) استاندارد ملی  ویژگی های بتن آماده6044:

1-دامنه کاریرد و تعاریف

2-روش تعیین مشخصات فنی بتن بین خریدار و فروشنده و نقش طراح و نظارت

3-مبنای انعقاد قرارداد فروش و بندهای تعهد آور و الزامات بتن آماده

4-انتخاب کاربردی سنگدانه و سیمان و آب و افزودنی مناسب با توجه به شرایط واقعی پروژه

4-الزامات حین تولید و حمل(بوسیله تراک میکسر) و پمپاژ و ماشین آلات مربوطه و نکات مهم در این زمینه که می بایست بدرستی تعیین و کنترل گردند

5-رعایت ضوابط شرایط آب و هوایی گرم و سرد و.. بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 6044 بتن آماده

6-نمونه برداری و انجام آزمایشات بروش صحیح و امکان پذیر و شرایط بررسی پذیرش و رد کالای بتن آماده و یا سازه بتنی بعنوان دو بخش مستقل