استاد : مهندس رحمتی 

نحوه برگزاری : فیلم آموزشی ، جزوه آموزشی 

مدت دوره : 1 ساعت

هزینه دوره : رایگان
سرفصل دوره:

1-تعریف شرایط هوای گرم بر اساس آخرین ویرایش مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه بتن ایران

2-تشریح ضوابط استاندارد ملی 6044 در زمینه تولید و حمل بتن در هوای گرم

3-بررسی اثرات هوای گرم بر ویژگی های بتن تازه و سخت شده

4-تکنیک ها و روش های تولید بتن با هدف کاهش اثرات مضر هوای گرم بر ویژگی های بتن

5-روش های اجرای بتن در سازه و نگهداری و عمل آوری و قالب برداری

6-نکات مهم در حمل و پمپاژ بتن در هوای گرم

7-نکات مهم در مورد روش های انبارش مصالح و اصلاحات طرح اختلاط در کارخانجات بتن آماده

8-روش های استفاده از سیمان های مرکب و آمیخته در هوای گرم با حفظ مقاومت در بتن

9-استفاده از افزودنی های بتن ویژه هوای گرم و کاربردهای آنها

10-بررسی علل و روش های اجتناب از وقوع ترک و اشکالات مقاومتی در بتن سخت شده